2020.05.29.

Kivonat a 2020. május 29-én megtartott elnökségi ülésről

Jelenlévők: 
Elnökség: Tök Dezső, Gulyás Gábor, Menyhárt Ferenc, Baranyai László, Pálfiné Kővári Katalin.

Felügyelő Bizottság:
Czeitler András, Csete Ildikó, Szacskó Attila

Meghívott vendég:
Gellért Tamás leköszönő elnök

Az alakuló elnökségi ülésen az öttagú elnökségből mind az 5 tag részt vett, ezért az elnökségi ülés határozatképes.

1. napirendi pont: Feladatok elosztása, szezon tervezése
Tök Dezső megválasztott elnök köszöntötte az új elnökséget. Megköszönte Gellért Tamás leköszönő elnöknek a megjelenést, és azt, hogy az átadás-átvételben, a folyó ügyek vitelében, a feladatok elvégzésében segítségként az új elnökség számíthat rá is. Tök Dezső első feladatként az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak elérhetőségeinek összeírását kérte. Ezt követően az Egyesület működésének és kötelezettségeinek áttekintésére került sor, ehhez Gulyás Gábor és Menyhárt Ferenc segítségét kérte. Gulyás Gábor tájékoztatta az Elnököt és a jelen lévőket, hogy a sorsolások után, korábbi tapasztalatai alapján megtervezi az utazásokat, árajánlatot kér a Gabusz Kft-től, és egyeztet az elnökséggel. Az, hogy az utazás non-stop, vagy 1 illetve 2 szálláson eltöltött éjszakát is tartalmaz, arról az árajánlatok és a költség kalkulációk után az elnökség dönt. Arról is döntés kell, ha az utazást az Egyesület támogatja az egyéni költségek csökkentése, és a több utazó miatt. Az új szezonban több utazás vár ránk, így nagyon köszöni a segítséget az új elnökségi tagoknak. Ezt követően Menyhárt Ferenc tájékoztatta az elnökséget, hogy milyen bevallási, fizetési, nyilvántartási kötelezettsége van az Egyesületnek, és tájékoztatást adott az eddigi feladat elosztásáról. Tájékoztatta továbbá az elnökséget, hogy az EHF kiadott szabályzata szerint a Bajnokok Ligája sorsolás július 1-jén történik, ezt követően lehetne pontosítani a tagok számára az információkat.
Tök Dezső tájékoztatta a jelen lévőket, hogy május 26-án Gellért Tamással bemutatkozó látogatáson volt a Győri AUDI ETO KC elnökénél, dr. Bartha Csabánál, akivel a szezon folyamán folyamatosan fog egyeztetni. Amint ezen egyeztetés olyan fázisba kerül, hogy a szurkolókat is tudjuk tájékoztatni, arra a lehető legrövidebb időn belül mindig sort kell keríteni.