2020.09.10.

Kivonat a 2020. szeptember 10-én megtartott elnökségi ülésről

1. napirendi pont: Elnökség tagjainak változása miatt adatváltozások átvezetésének menete
Menyhárt Ferenc tájékoztatta az elnökséget, hogy a nyár végével az Egyesület OTP Bank-nál vezetett számlája felett, valamint az Egyesület által bérelt széf feletti rendelkezések átírásához milyen hivatalos dokumentumok kellenek, és ezen iratok beszerzése után a változások átvezethetőek lesznek.

2. napirendi pont: Magyar bajnoki mérkőzésekre történő idegenbeli utazás 
Gulyás Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy az első idegenbeli utazásra, Szombathelyre eddig mintegy 30 szurkoló jelentkezett, az utaslétszám várhatóan nem éri el az 50 főt, azaz egy szurkolói busz indul majd. Ezen kívül tájékoztatja az elnökséget, hogy a következő idegenbeli utazásunk Siófokra történik, és ott 5.000,- Ft lesz a jegy. Kérése az, hogy az elnökség támogassa azt a feltételt, hogy csak az számit utazónak, aki a jelentkezés után a belépőjegy árát a hazai bajnoki és Bajnokok Ligája mérkőzés alkalmával kifizeti. Ezt az elnökség támogatta.

3. napirendi pont: Bajnokok Ligája mérkőzésre szóló szurkolói jegy vásárlás lehetősége 
Tök Dezső tájékoztatta az elnökséget, hogy a jelenlegi vírusos helyzetben a Bajnokok Ligája mérkőzésekre a jegyvásárlási lehetőségekről telefoni egyeztetés alapján minden alkalommal külön-külön döntünk, és a lehető legkorábbi alkalommal tájékoztatjuk róla a szurkolókat. Lehetőség szerint a bankszámlára történő utalást kell előtérbe helyezni, de a hideg beálltáig megpróbálunk készpénzes fizetési lehetőséget is biztositani. A jegyek osztása a mérkőzések előtt kapunyitástól fog zajlani, ebben Csete Ildikó, Pálfiné Kővári Katalin és Menyhárt Ferenc lesz Tök Dezső segítsége.

4. napirendi pont: Szurkolói Egyesület kézilabda csapata 
A Szurkolói Egyesület több tagja az Egyesület nevén a megyei bajnokságban vesz részt, a nevezés feltételei rendezés alatt van. Az Egyesület a terem bérletének kifizetését vállalta támogatásként számla ellenében azzal a kikötéssel, hogy a kézilabda csapat tagjai az Egyesület tagságából kell, hogy kikerüljenek. 

5. napirendi pont: Új belépők tagsági kártyájának legyártása
Tök Dezső egyeztetve Gellért Tamás korábbi elnökkel, felvette a kapcsolatot a tagsági kártyát legyártó céggel, és összegyűjtötte az új tagok tagsági kártyájához szükséges fényképeket. Annyi ellenőrzés történik, hogy valamennyi új tag esetében a fénykép megküldésre került-e, ahol ez még nem, ott felvesszük a kapcsolatot az új taggal. Amennyiben ez elkészül, akkor lehető legkorábbi időpontban kerüljön elkészítésre, de a Bajnokok Ligája mérkőzésre szóló jegyek rendezése, gyártása, osztása elsőbbséget élvez.