2019.05.10. Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. május 10-én a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete beszámoló- és tisztújító közgyűlésén.
Helye: Győr, Szent Imre út 33. (Kölcsey Iskola)
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Gellért Tamás elnök köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a meghirdetett időpontban a 765 tagból 41 jelent meg, meghatalmazással 17 élt, így a közgyűlés nem határozatképes. Az Elnök a közgyűlést a meghívóban meghirdetett időpontra halasztotta.
A megismételt közgyűlés azonos napirendi pontokkal 17:00-kor megkezdődött, jelenlévők száma 41 fő volt, meghatalmazással 17 tag élt.

1. napirendi pont, lebonyolítás:
Gellért Tamás elnök elvállalná a levezető elnöki teendőket, illetve javasolta szavazatszámlálónak és jegyzőkönyvvezetőnek Rákosi Zsolt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig Csete Ildikó és Dogossy Károly megválasztását. Kérte a kérdésben a közgyűlés döntését.

01/2019. (V.10.) számú Határozat
A Közgyűlés nyílt egyhangú szavazással megválasztotta levezető elnöknek Gellért Tamást, egy tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek Rákosi Zsoltot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek pedig egyhangúlag Csete Ildikót és egyhangúlag Dogossy Károlyt. A jelöltek a tisztséget elfogadták. 

2. napirendi pont, elnöki beszámoló a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakról:
Az előző évihez képest a tagságunk 721-ről 761-re növekedett, ami az előző évekhez képest nem jelentős növekedés. Az előző évben megtelt négy szurkolói szektor mellé a Győri Audi ETO KC vezetősége két szektorral megnövelte a lehetőségeinket, bár ide kerültek a dorogi és kapuvári szurkolók, így lényegében csak 156 új lehetőséggel számolhattunk. A jó hír hamar terjedt, így elmondhatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló 588 férőhely pillanatok alatt megtelt. Sajnos 2018 nyarán nem sikerült a Club vezetőségével beszélnünk, többször is kértünk időpontot, de valahogy nem jött össze. Dr. Bartha Csaba a szezonban többször is célzott arra, hogy 2019 nyarán változás lesz a szurkolói szektorokban, de erről semmilyen információval nem rendelkezünk. Bízunk benne, hogy a szezon végét követően nagyon hamar tájékoztatást kapunk a szektorokról.
A 2017-2018-as bajnoki szezonban tavasszal 29, mérkőzést játszott a női csapat, ebből tizenhármat idegenben. Természetesen a szurkolók 2018-ban is részt vettek a Magyar Kupa döntőjén, illetve a Bajnokok Ligája négyes döntőjén is. Előbbi rendezvényen 976, utóbbin 340 szurkoló jegyigényével kellett foglalkoznunk. A női csapat rendkívül izgalmas körülmények között jutott az MK döntőjébe, amit aztán simán nyert, majd hatalmas küzdelemben védte meg BL-címét és az utolsó bajnoki fordulóban több ezer emberrel együtt izgulta végig a bajnoki szezon zárását. A 2018-2019-es szezonban ősszel 15 mérkőzésen léptett pályára a női csapat és mindegyik mérkőzését megnyerte. Azóta már kiderült, hogy bajnoki címmel és MK-győzelemmel várhatjuk a hétvégi BL négyes döntőt. Természetesen a győri szurkolók 2018-ban is minden idegenbeli mérkőzésre elkísérték a csapatot, akár belföldön, akár külföldön volt a találkozó. Közel 1,8 millió Forinttal támogattuk a külföldi utazásokat. Ezt az általatok befizetett tagdíjakból, illetve a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-okból tudtuk megtenni. A támogatás összegéről, illetve az Egyesület pénzügyi gazdálkodásáról Menyhárt Ferenc ad tájékoztatást. 
Ezúton szeretném megköszönni az Elnökség és a Felügyelő Bizottság minden tagjának a szezonban végzett munkáját. Egyben köszönetet mondok minden olyan tagunknak, aki a szezon folyamán bármilyen ténykedésével segítette a vezetőség munkáját, akár belépők értékesítésével, akár a buszos utak szervezésében, akár a buszok felügyeletével, akár a szurkolói pólók értékesítésével.

A beszámolóhoz nem érkeztek kérdések.

02/2019. (V.10.) számú Határozat
A beszámolót a Közgyűlés nyílt szavazással 58 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

3. napirendi pont, 2018-as utazások:
Gulyás Gábor elmondta, hogy az elmúlt szezonban is, mint 2002 óta mindig, a győri szurkolók mindenhova elkísérték a csapatot. A szezonban a belföldi mérkőzésekre 5900, külföldre 10900 kilométert utaztak a szurkolók nem kevés időt, pénzt és energiát ráfordítva. 
Beszámolója végén Gulyás Gábor megköszönte mindenkinek a segítséget, aki bármely formában is segítette az utazások lebonyolítását!
A Győri ETO KSZE ezúton is megköszönte a Győri Audi ETO KC elnökségének a támogatást. 

A beszámolóhoz nem érkeztek kérdések:

03/2019. (V.10.) számú Határozat
A beszámolót a Közgyűlés nyílt szavazással 57 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

4. napirendi pont, 2018. évi gazdasági eredmények:
Menyhárt Ferenc titkár ismertette az Egyesület 2018. évi gazdálkodását. Az egyesület 2018-as gazdasági tevékenységének főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza: 

BEVÉTELEK:     KIADÁSOK:  
NYITÓ kp. 2.449.640,-   ZÁRÓ kp. 1.295.705,-
NYITÓ számla 5.435.772,-   ZÁRÓ számla 7.781.454,-
Nyitó lekötés 0,-   Záró lekötés 0,-
Egyéb bevétel 4.139,-   Egyéb költségek 67.293,-
Téves befizetés 15.800,-   Téves befizetés kifizetése 15.800,-
NAV 1% 692.728,-   Anyag és árubeszerzés 533.792,-
Bankkamat 5,-   Bérleti díjak 603.350,-
Tagdíj 3.507.000,-   Banki költségek 33.667,-
Átmenő + 23.376.600,-   Átmenő – 23.376.600,-
Támogatások 0,-      
Szurkolói utak bef. 2.378.500,-   Szurkolói utak kifiz. 4.152.523,-
Összesen: 37.860.184,-   Összesen: 37.860.184,-

Az egyesület 2018-as tevékenységének összesített eredménye 1.191.747,- Ft volt.
Az egyesület vagyonállománya 2017. december 31-i 7.885.412,- Ft-ról 9.077.159,- Ft-ra emelkedett, melyből 7.781.454,- Ft bankszámlán, 1.295.705,- Ft a házipénztárban található. 
A 2018/19-as bajnokságban az AUDI Aréna területén hat szektorban tudtunk Szurkolói Egyesület tagjainak helyet biztosítani, ráadásul ez a hat szektor a szezonnyitást megelőzően már megtelt, erre pedig még nem volt példa, és ez rekordszámra emelte a taglétszámunkat, ami hozta magával a tagdíj bevételünk nagyon jelentős emelkedését. Az egyesület történetében második alkalommal haladta meg a tagdíjbevétel a 3 millió Ft-ot, és első alkalommal a 3,5 millió Forintot, pontosan 3.507.000,- Ft lett befizetve. 
Évek óta kérünk mindenkit, hogy figyeljünk oda a banki költségeinkre, befizetéseket nálunk és ne a számlára, ezek hatására a banki számla költségeit is sikerült jelentősen csökkenteni. Ezúton is kérjük a felesleges készpénzbefizetések számának csökkentését, hiszen az így megspórolt költség is az Egyesület kasszájában marad.
Döntöttünk arról, hogy az előző éveknek megfelelően a közeli utakat nem támogatjuk, de a távolabbi utakat egyre jelentősebben, ide tartozik, hogy az SZJA 1%-át az utakra számoltuk el, csökkentve ezzel az utazók költségeit.
2018-ban közel 1,8 millió Ft-tal támogattuk az idegenbeli, külföldi utakat.
Ha már 1%, akkor fontos kiemelni, hogy az elmúlt évhez képest több mint 140.000,- Ft-tal magasabb összeg jutott hozzánk, 692.728,- Ft, melyet minden felajánlónak ezúton is köszönünk.
Kiadási oldalon továbbra is szerepel a Szurkolói Egyesület kézilabda csapata terembérletének számla ellenében történő kifizetése, és az odafigyeléssel, szinten tudtuk tartani.
A fentiek mellett rendkívül jelentős volt az Egyesületnél az „átmenő” forgalom, hiszen az ETO bajnoki, Bajnokok Ligája mérkőzéseire a tagoktól a jegyek, bérletek értékesítését az Egyesület rendezte, és a tagok által befizetett összeget az ETO részére ki is fizettük az alábbiak szerint:

Magyar Kupa döntő 976 db 500 Ft/db 488.000,-
BL negyeddöntő 528 db 3000 Ft/db  1.584.000,-
BL Final Four 340 db 34.990 Ft/db 11.896.600,-
2018/19 évi bérlet 588 db 16.000 Ft/db 9.408.000,-

Emellett a tagdíj bevétel 3.507.000,- Ft rendezése.

A fenti bérletre, jegyekre átvett és kifizetett összeg tagdíjak nélkül 23.376.600,- Ft, a tagdíjakkal együtt 26.883.600,- Ft volt.

Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2018. évi, éves beszámolójáról, és működése törvényességéről

Az ellenőrzés jogalapja:

 • a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • a 2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
 • a 2000. évi C. tv. a számvitelről
 • 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli tv. szerinti, egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodásáról
 • az Egyesület érvényes és hatályos Alapszabálya

A Bizottság tagjai:
            Rákosi Zsolt
            Turi István
            Varga László

Az Felügyelő Bizottság elvégezte az Alapszabályban előírt ellenőrzési munkát, amely az alábbi területekre terjedt ki: 

 • az alapszabály szerinti működés vizsgálata, különös tekintettel a tervszerű, veszteséget elkerülő gazdálkodásra,
 • a vagyoni eszközöknek a jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználására,
 • a kialakított számviteli rend működtetésére, a titkár tevékenységének ellenőrzésére,
 • a könyvelés szabályszerűségére, a nyilvántartások áttekinthetőségére, rendszerezettségére, 
 • a gazdálkodás szabályosságára és a pénzügyi helyzet stabilitására. 

A 2018. évi egyszerűsített beszámoló általános véleményezése:

Megállapítható, hogy az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodott a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok keretei között, a Közgyűlés által elfogadott alapszabály alapján kimondható, hogy az egyesület alapcélját teljesítette.

Az Felügyelő Bizottság jelen vizsgálatával és az évközi folyamatok, folyamatos ellenőrzésével meggyőződött arról, hogy az egyesület gazdálkodása takarékos és feszes volt. Ez tovább növelte a tagok bizalmát a szervezet Elnöke és Elnökségi tagjai iránt, amit mutat az is, hogy a tagdíj bevétel folyamatosan emelkedik az előző évihez képest pedig 2018. évben majdnem 6 %-kal emelkedve kimagaslóra sikeredett.

A beszámoló főbb adatai 2018. december 31-én: (az adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK:     KIADÁSOK:  
NYITÓ állomány 7.885,412,-   Anyag és árubesz. kts. 533,792,-
Tagdíj 3.507,000,-   Bérleti díjak: 603,350,-
NAV 1% 692,728,-   Szurkolói utak kifiz. 27.529,123,-
Átmenő+Szurkolói utak bef. 25.755,100,-   Egyéb költségek 116,760,-
Bankkamat+egyéb bev. 19,944,-   Összesen: 28.783,025,-
Összesen:     29.974,772,-   ZÁRÓ állomány 9.077,159,-
Mindösszesen 37.860,184,-   Mindösszesen 37.860,184,-

A Bizottság nevében javasolom a Közgyűlésnek, hogy a Titkár úr beszámolóját fogadja el, egyben tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Egyesület beszámolója nem esik könyvvizsgálati kötelezettség alá. Felhívom a figyelmet a jóváhagyott beszámoló jogszabály szerinti letétbe helyezésére, és a közzétételi kötelezettségre. 

Tájékoztatom az Elnökséget és a Közgyűlést, hogy 2018-ben a Bizottsághoz észrevétel sem szóban sem írásban nem érkezett, továbbá törvény- vagy Alapszabály-sértést a Bizottság nem tapasztalt.

A Bizottság köszönetét fejezi ki Elnök Úrnak és a Titkár úrnak, hogy az egész év folyamán az Felügyelő bizottság munkáját, tevékenységét hatékonyan segítette.

A beszámolókhoz érkezett hozzászólások, kérdések:

 • Grábics László javasolta, hogy a nagyobb forgalmú napokon legyen biztosított egy időzáras pénztárfiók.
 • Ez jelentősen meghosszabbítaná a munkát, így a javaslatot elvetettük.
 • Dogossy Károly javasolta, hogy a Közgyűlés határozatban köszönje meg a résztvevők munkáját.
 • Ez nem szerepel a napirendi pontok között, a javaslat elutasításra került.

04/2019. (V.10.) számú Határozat
A beszámolót a Közgyűlés nyílt szavazással 57 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

5. napirendi pont: Új elnökség, Ellenőrző Bizottság választása
Gellért Tamás, mint a Szurkolói Egyesület elnöke bejelentette, hogy az egy évre szóló megbízatásuk lejárt.
A közgyűlési meghívó megjelentetése óta az Elnökségnél senki nem jelentkezett egyik tisztviselői pozíció betöltésére sem. 
A helyszínen leadott jelölések:

 • elnökségi tag posztra Győri Zoltán. Ő a jelölést elfogadta.


05/2019. (V.10.) számú Határozat
A Közgyűlés nyílt szavazással – az alábbi szavazati arányokkal – megválasztotta az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság tagjait.

Szavazás a posztokra:

Név Poszt Igen Nem Tartózkodott
Gellért Tamás Elnök 57 0 1
Gulyás Gábor Elnökhelyettes 57 0 1
Menyhárt Ferenc Titkár 57 0 1
Győri Sándor Elnökségi tag 56 0 2
Győri Zoltán Elnökségi tag 57 0 1
Rákosi Zsolt Felügyelő Bizottsági tag 54 0 4
Turi István Felügyelő Bizottsági tag 56 0 2
Varga László Felügyelő Bizottsági tag 50 0 8

A megválasztott tisztségviselők vállalják tisztségüket.

Az új Elnökség névsora:
Elnök: Gellért Tamás
Elnökhelyettes: Gulyás Gábor
Titkár: Menyhárt Ferenc
Elnökségi tag: Győri Sándor
Elnökségi tag: Győri Zoltán

Az új Felügyelő Bizottság tagjai:
Rákosi Zsolt
Turi István
Varga László

6. napirendi pont: Az Egyesület Adatvédelmi szabályzatának elfogadása.
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok alapján a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete egy adatvédelmi szakemberrel elkészíttette az Adatvédelmi szabályzatát, mely minden előírásnak megfelel. 
Az Adatvédelmi Szabályzat a honlapon olvasható.


06/2019. (V.10.) számú Határozat
A szabályzatot a Közgyűlés nyílt szavazással 57 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta/nem fogadta el.

7. napirendi pont: egyéb témák megvitatása, kérdések-válaszok

 • Kiss Sándor elmondta, hogy a VJ szektorban az Aréna hangosítása nem megfelelő.
 • Gellért Tamás: felvesszük a kapcsolatot az Üzemeltetővel, jelezzük a problémát. Az Aréna megnyitásakor terveztük, hogy a „B” közép fölé elhelyezünk a zajmikrofont és a hangot minden hangszóróba alapzajként továbbítjuk, de az Üzemeltető nem tudott mikrofont biztosítani és a mi finanszírozási kérésünkre sem adott választ.
 • Kiss Sándor: az FTC – Győri Audi ETO KC bajnoki mérkőzést nem ismételték a TV-ben.
 • Gellért Tamás: Jelezni fogjuk az Audi ETO KC elnökségének.
 • Kiss Sándor: sokalljuk a népligeti belépő árát, más csarnokokban sokkal olcsóbb
 • Gellért Tamás: minden csapat saját maga határozza meg a jegyek árát, erre egységes szabályzás nem létezik. Több csapatnál ellenféltől függő kategóriák léteznek.
 • Tök Tünde: megaláznak bennünket a pólókkal.
 • Gellért Tamás: a győri mérkőzésre az MKSZ illetékesei engedték be ezeket a pólókat, majd a meccs végét rendezési hiányosságokra hivatkozva feljelentették a győri klubot.
 • Igaz László: hogy lehet, hogy Győrött a Fradi Security emberei engedték be a vendégszurkolókat, Budapesten pedig mi semmit nem vihettünk be.
 • Dogossy Károly: minden biztonsági szervezet kialakítja a saját szabályait a 123/1994. Korm. rendeletben foglaltak szerint. Közbiztonságra veszélye eszközök minősítése.
 • Tök Dezső: volt-e valamilyen következménye az Odenseben történteknek?
 • Gellért Tamás: a Győri ETO KSZE elnöksége kimondta, hogy a Dániában renitens emberek rajtuk keresztül nem jutnak jegyhez. Dr. Bartha Csaba szerint ezek az emberek jogilag kitilthatók az Arénából, de fizikailag ez nem tartható be.
 • Kratky Gyula: javasolja, hogy a Final4-on a szurkolók megjelenéséhez a zöld színt javasolja.
 • Győri Zoltán: minden komolyabb csapat szurkolótáboránál a fekete szín a kemény magot jelenti.
 • Szacskó Attila: a játékosok bemutatásánál folytatódjon a szpíker és a közönség kapcsolata.
 • Gulyás Gábor: nincs gazdája a szurkolói segédeszközöknek. Nincs, aki rendezze meccsek előtt, és főleg utána a dobokat, transzparenseket. Ezt a következő szezontól le kell szabályozni. Ezzel együtt a raktárba belépési lehetőséget is rendezni kell.
 • Dömötör Attila: A szurkolói szektorokban 100 fő szurkol, a többi csendben van. Ezeket az embereket kellene egy helyre elhelyezni.
 • Gellért Tamás: ahogy az előző Közgyűlésen is elhangzott, ez jogilag nem megoldható. Inkább azt kellene szorgalmazni, hogy a jelenleg több szektorban elhelyezkedő „hangosak” a jelenlegi helyükön húzzák magukkal a szektorban lévő csendesebb szurkolókat. Elképzelhető, hogy a szektorokkal kapcsolatosan változásokat hoz a Győri Audi ETO KC elnöksége.


Az egyéb, szavazást nem igénylő kérdések után az Elnök megállapította, hogy a Közgyűlés minden napirendi pont tekintetében szavazott, és érvényes döntést hozott. Az elnök a Közgyűlést ezzel berekesztette.